Na okruh je potřeba se nahlásit telefonicky předem!

Silvestr Mikuláštík
Telefon: +420 608 200 911

Provozovatel:
Búřov Golf Club
Valašská Bystřice 203
756 27
IČ: 22842900